QuartataWeb
Home  |   About  |   Theory  |   Tutorials  |   FAQ  |   Bahar Lab  |   Statistics

 

Network of interactions between drugs (red spheres) and targets (blue spheres) is displayed above.
The red lines are used for the predicted interactions and the thickness of edges indicate the confidence score of predictions.

Data source: DrugBank-all; Query type: chemical; # of requested predictions: 20; Secondary interactions: no
Input drug 1: DB07007
No. Group Type Drug ID Drug Name SMILES
⇨ TargetHunter
Image
1 Experimental SmallMoleculeDrug DB07007 (3R)-3-[(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-yloxy)methyl]-2,3-dihydrothieno[2,3-f][1,4]oxazepin-5-amine Thumb


No. Gene UniProt ID Protein Name Pathway PDB
1 NOS2 P35228 Nitric oxide synthase, inducible hsa00220; hsa00330; hsa01100; hsa04020; hsa04066; hsa04146; hsa04371; hsa04926; hsa05132; hsa05133; hsa05140; hsa05142; hsa05145; hsa05146; hsa05152; hsa05200; hsa05222 1NSI; 2LL6; 2NSI; 3E7G; 3EJ8; 3HR4; 4CX7; 4NOS


No. Gene UniProt ID Protein Name Pathway PDB Confidence score
1 NOS3 P29474 Nitric oxide synthase, endothelial hsa00220; hsa00330; hsa01100; hsa04020; hsa04022; hsa04066; hsa04071; hsa04151; hsa04370; hsa04371; hsa04611; hsa04915; hsa04921; hsa04926; hsa04931; hsa04933; hsa05418 1M9J; 1M9K; 1M9M; 1M9Q; 1M9R; 1NIW; 2LL7; 2MG5; 3EAH; 3NOS; 4D1O; 4D1P 23.0%
2 ADA P00813 Adenosine deaminase hsa00230; hsa01100; hsa05340 1M7M; 3IAR 17.6%
3 ASS1 P00966 Argininosuccinate synthase hsa00220; hsa00250; hsa01100; hsa01230; hsa05418 2NZ2 16.5%
4 CCNA2 P20248 Cyclin-A2 hsa04110; hsa04152; hsa04218; hsa04914; hsa05161; hsa05165; hsa05169; hsa05203 16.3%
5 CDK2 P24941 Cyclin-dependent kinase 2 hsa04068; hsa04110; hsa04114; hsa04115; hsa04151; hsa04218; hsa04914; hsa04934; hsa05161; hsa05162; hsa05165; hsa05168; hsa05169; hsa05200; hsa05203; hsa05215; hsa05222; hsa05226
1AQ1; 1B38; 1B39; 1BUH; 1CKP; 1DI8; 1DM2; 1E1V; 1E1X; 1E9H; 1F5Q; 1FIN; 1FQ1; 1FVT; 1FVV; 1G5S; 1GIH; 1GII; 1GIJ; 1GY3; 1GZ8; 1H00; 1H01; 1H07; 1H08; 1H0V; 1H0W; 1H1P; 1H1Q; 1H1R; 1H1S; 1H24; 1H25; 1H26; 1H27; 1H28; 1HCK; 1HCL; 1JST; 1JSU; 1JSV; 1JVP; 1KE5; 1KE6; 1KE7; 1KE8; 1KE9; 1OGU; 1OI9; 1OIQ; 1OIR; 1OIT; 1OIU; 1OIY; 1OKV; 1OKW; 1OL1; 1OL2; 1P2A; 1P5E; 1PF8; 1PKD; 1PW2; 1PXI; 1PXJ; 1PXK; 1PXL; 1PXM; 1PXN; 1PXO; 1PXP; 1PYE; 1QMZ; 1R78; 1URC; 1URW; 1V1K; 1VYW; 1VYZ; 1W0X; 1W8C; 1W98; 1WCC; 1Y8Y; 1Y91; 1YKR; 2A0C; 2A4L; 2B52; 2B53; 2B54; 2B55; 2BHE; 2BHH; 2BKZ; 2BPM; 2BTR; 2BTS; 2C4G; 2C5N; 2C5O; 2C5V; 2C5X; 2C5Y; 2C68; 2C69; 2C6I; 2C6K; 2C6L; 2C6M; 2C6O; 2C6T; 2CCH; 2CCI; 2CJM; 2CLX; 2DS1; 2DUV; 2EXM; 2FVD; 2G9X; 2HIC; 2I40; 2IW6; 2IW8; 2IW9; 2J9M; 2JGZ; 2R3F; 2R3G; 2R3H; 2R3I; 2R3J; 2R3K; 2R3L; 2R3M; 2R3N; 2R3O; 2R3P; 2R3Q; 2R3R; 2R64; 2UUE; 2UZB; 2UZD; 2UZE; 2UZL; 2UZN; 2UZO; 2V0D; 2V22; 2VTA; 2VTH; 2VTI; 2VTJ; 2VTL; 2VTM; 2VTN; 2VTO; 2VTP; 2VTQ; 2VTR; 2VTS; 2VTT; 2VU3; 2VV9; 2W05; 2W06; 2W17; 2W1H; 2WEV; 2WFY; 2WHB; 2WIH; 2WIP; 2WMA; 2WMB; 2WPA; 2WXV; 2X1N; 2XMY; 2XNB; 3BHT; 3BHU; 3BHV; 3DDP; 3DDQ; 3DOG; 3EID; 3EJ1; 3EOC; 3EZR; 3EZV; 3F5X; 3FZ1; 3IG7; 3IGG; 3LE6; 3LFN; 3LFQ; 3LFS; 3MY5; 3NS9; 3PJ8; 3PXF; 3PXQ; 3PXR; 3PXY; 3PXZ; 3PY0; 3PY1; 3QHR; 3QHW; 3QL8; 3QQF; 3QQG; 3QQH; 3QQJ; 3QQK; 3QQL; 3QRT; 3QRU; 3QTQ; 3QTR; 3QTS; 3QTU; 3QTW; 3QTX; 3QTZ; 3QU0; 3QWJ; 3QWK; 3QX2; 3QX4; 3QXO; 3QXP; 3QZF; 3QZG; 3QZH; 3QZI; 3R1Q; 3R1S; 3R1Y; 3R28; 3R6X; 3R71; 3R73; 3R7E; 3R7I; 3R7U; 3R7V; 3R7Y; 3R83; 3R8L; 3R8M; 3R8P; 3R8U; 3R8V; 3R8Z; 3R9D; 3R9H; 3R9N; 3R9O; 3RAH; 3RAI; 3RAK; 3RAL; 3RJC; 3RK5; 3RK7; 3RK9; 3RKB; 3RM6; 3RM7; 3RMF; 3RNI; 3ROY; 3RPO; 3RPR; 3RPV; 3RPY; 3RZB; 3S00; 3S0O; 3S1H; 3S2P; 3SQQ; 3SW4; 3SW7; 3TI1; 3TIY; 3TIZ; 3TNW; 3ULI; 3UNJ; 3UNK; 3WBL; 4ACM; 4BCK; 4BCM; 4BCN; 4BCO; 4BCP; 4BCQ; 4BGH; 4BZD; 4CFM; 4CFN; 4CFU; 4CFV; 4CFW; 4CFX; 4D1X; 4D1Z; 4EK3; 4EK4; 4EK5; 4EK6; 4EK8; 4EOI; 4EOJ; 4EOK; 4EOL; 4EOM; 4EON; 4EOO; 4EOP; 4EOQ; 4EOR; 4EOS; 4ERW; 4EZ3; 4EZ7; 4FKG; 4FKI; 4FKJ; 4FKL; 4FKO; 4FKP; 4FKQ; 4FKR; 4FKS; 4FKT; 4FKU; 4FKV; 4FKW; 4FX3; 4GCJ; 4I3Z; 4II5; 4KD1; 4LYN; 4NJ3; 4RJ3; 5A14; 5CYI; 5D1J
15.4%
6 SLC6A4 P31645 Sodium-dependent serotonin transporter hsa04726 NA 15.1%
7 ADRB2 P07550 Beta-2 adrenergic receptor hsa04020; hsa04022; hsa04024; hsa04080; hsa04261; hsa04923; hsa04924; hsa04970 1GQ4; 2R4R; 2R4S; 2RH1; 3D4S; 3KJ6; 3NY8; 3NY9; 3NYA; 3P0G; 3PDS; 3SN6; 4GBR; 4LDE; 4LDL; 4LDO; 4QKX 14.4%
8 CA2 P00918 Carbonic anhydrase 2 hsa00910; hsa04964; hsa04966; hsa04971; hsa04972; hsa04976
12CA; 1A42; 1AM6; 1AVN; 1BCD; 1BIC; 1BN1; 1BN3; 1BN4; 1BNM; 1BNN; 1BNQ; 1BNT; 1BNU; 1BNV; 1BNW; 1BV3; 1CA2; 1CA3; 1CAH; 1CAI; 1CAJ; 1CAK; 1CAL; 1CAM; 1CAN; 1CAO; 1CAY; 1CAZ; 1CCS; 1CCT; 1CCU; 1CIL; 1CIM; 1CIN; 1CNB; 1CNC; 1CNG; 1CNH; 1CNI; 1CNJ; 1CNK; 1CNW; 1CNX; 1CNY; 1CRA; 1CVA; 1CVB; 1CVC; 1CVD; 1CVE; 1CVF; 1CVH; 1DCA; 1DCB; 1EOU; 1F2W; 1FQL; 1FQM; 1FQN; 1FQR; 1FR4; 1FR7; 1FSN; 1FSQ; 1FSR; 1G0E; 1G0F; 1G1D; 1G3Z; 1G45; 1G46; 1G48; 1G4J; 1G4O; 1G52; 1G53; 1G54; 1H4N; 1H9N; 1H9Q; 1HCA; 1HEA; 1HEB; 1HEC; 1HED; 1HVA; 1I8Z; 1I90; 1I91; 1I9L; 1I9M; 1I9N; 1I9O; 1I9P; 1I9Q; 1IF4; 1IF5; 1IF6; 1IF7; 1IF8; 1IF9; 1KWQ; 1KWR; 1LG5; 1LG6; 1LGD; 1LUG; 1LZV; 1MOO; 1MUA; 1OKL; 1OKM; 1OKN; 1OQ5; 1RAY; 1RAZ; 1RZA; 1RZB; 1RZC; 1RZD; 1RZE; 1T9N; 1TB0; 1TBT; 1TE3; 1TEQ; 1TEU; 1TG3; 1TG9; 1TH9; 1THK; 1TTM; 1UGA; 1UGB; 1UGC; 1UGD; 1UGE; 1UGF; 1UGG; 1XEG; 1XEV; 1XPZ; 1XQ0; 1YDA; 1YDB; 1YDC; 1YDD; 1YO0; 1YO1; 1YO2; 1Z9Y; 1ZE8; 1ZFK; 1ZFQ; 1ZGE; 1ZGF; 1ZH9; 1ZSA; 1ZSB; 1ZSC; 2ABE; 2AW1; 2AX2; 2CA2; 2CBA; 2CBB; 2CBC; 2CBD; 2CBE; 2EU2; 2EU3; 2EZ7; 2F14; 2FMG; 2FMZ; 2FNK; 2FNM; 2FNN; 2FOQ; 2FOS; 2FOU; 2FOV; 2GD8; 2GEH; 2H15; 2H4N; 2HD6; 2HKK; 2HL4; 2HNC; 2HOC; 2ILI; 2NNG; 2NNO; 2NNS; 2NNV; 2NWO; 2NWP; 2NWY; 2NWZ; 2NXR; 2NXS; 2NXT; 2O4Z; 2OSF; 2OSM; 2POU; 2POV; 2POW; 2Q1B; 2Q1Q; 2Q38; 2QO8; 2QOA; 2QP6; 2VVA; 2VVB; 2WD2; 2WD3; 2WEG; 2WEH; 2WEJ; 2WEO; 2X7S; 2X7T; 2X7U; 3B4F; 3BET; 3BL0; 3BL1; 3C7P; 3CA2; 3CAJ; 3CYU; 3D8W; 3D92; 3D93; 3D9Z; 3DAZ; 3DBU; 3DC3; 3DC9; 3DCC; 3DCS; 3DCW; 3DD0; 3DD8; 3DV7; 3DVB; 3DVC; 3DVD; 3EFI; 3EFT; 3F4X; 3F8E; 3FFP; 3GZ0; 3HFP; 3HKN; 3HKQ; 3HKT; 3HKU; 3HLJ; 3HS4; 3IBI; 3IBL; 3IBN; 3IBU; 3IEO; 3IGP; 3K2F; 3K34; 3K7K; 3KIG; 3KKX; 3KNE; 3KOI; 3KOK; 3KON; 3KS3; 3KWA; 3L14; 3M04; 3M14; 3M1J; 3M1K; 3M1Q; 3M1W; 3M2N; 3M2X; 3M2Y; 3M2Z; 3M3X; 3M40; 3M5E; 3M5S; 3M5T; 3M67; 3M96; 3M98; 3MHC; 3MHI; 3MHL; 3MHM; 3MHO; 3ML2; 3MMF; 3MNA; 3MNH; 3MNI; 3MNJ; 3MNK; 3MNU; 3MWO; 3MYQ; 3MZC; 3N0N; 3N2P; 3N3J; 3N4B; 3NB5; 3NI5; 3NJ9; 3OIK; 3OIL; 3OIM; 3OKU; 3OKV; 3OY0; 3OYQ; 3OYS; 3P3H; 3P3J; 3P44; 3P4V; 3P55; 3P58; 3P5A; 3P5L; 3PJJ; 3PO6; 3PYK; 3QYK; 3R16; 3R17; 3RG3; 3RG4; 3RGE; 3RJ7; 3RLD; 3RYJ; 3RYV; 3RYX; 3RYY; 3RYZ; 3RZ0; 3RZ1; 3RZ5; 3RZ7; 3RZ8; 3S71; 3S72; 3S73; 3S74; 3S75; 3S76; 3S77; 3S78; 3S8X; 3S9T; 3SAP; 3SAX; 3SBH; 3SBI; 3T5U; 3T5Z; 3T82; 3T83; 3T84; 3T85; 3TMJ; 3TVN; 3TVO; 3U3A; 3U45; 3U47; 3U7C; 3V2J; 3V2M; 3V3F; 3V3G; 3V3H; 3V3I; 3V3J; 3V5G; 3V7X; 3VBD; 3ZP9; 4BCW; 4BF1; 4BF6; 4CA2; 4CAC; 4CQ0; 4DZ7; 4DZ9; 4E3D; 4E3F; 4E3G; 4E3H; 4E49; 4E4A; 4E5Q; 4FIK; 4FL7; 4FPT; 4FRC; 4FU5; 4FVN; 4FVO; 4G0C; 4GL1; 4HBA; 4HEW; 4HEY; 4HEZ; 4HF3; 4HT0; 4IDR; 4ILX; 4ITO; 4ITP; 4IWZ; 4JS6; 4JSA; 4JSS; 4JSW; 4JSZ; 4K0S; 4K0T; 4K0Z; 4K13; 4K1Q; 4KAP; 4KNI; 4KNJ; 4KUV; 4KUW; 4KUY; 4KV0; 4L5U; 4L5V; 4L5W; 4LHI; 4LP6; 4M2R; 4M2U; 4M2V; 4M2W; 4MDG; 4MDL; 4MDM; 4MLT; 4MLX; 4MO8; 4MTY; 4N0X; 4N16; 4PQ7; 4PXX; 4PYX; 4PYY; 4PZH; 4Q06; 4Q07; 4Q08; 4Q09; 4Q49; 4Q6D; 4Q6E; 4Q78; 4Q7P; 4Q7S; 4Q7V; 4Q7W; 4Q81; 4Q83; 4Q87; 4Q8X; 4Q8Y; 4Q8Z; 4Q90; 4Q99; 4Q9Y; 4QEF; 4QIY; 4QJM; 4QK1; 4QK2; 4QK3; 4QSA; 4QSB; 4QSI; 4QTL; 4QY3; 4R59; 4R5A; 4R5B; 4RFC; 4RFD; 4RH2; 4RIU; 4RIV; 4RN4; 4RUX; 4RUY; 4RUZ; 4WL4; 4WW6; 4XE1; 4Y0J; 4YGJ; 4YGK; 4YGL; 4YGN; 4YWP; 4Z0Q; 4Z1E; 4Z1J; 4Z1K; 4Z1N; 4ZAO; 4ZWI; 4ZWX; 4ZWY; 4ZWZ; 4ZX0; 4ZX1; 5AMD; 5AMG; 5AML; 5BNL; 5BRU; 5BRV; 5BRW; 5BYI; 5CA2; 5CAC; 5CLU; 5E2R; 6CA2; 7CA2; 8CA2; 9CA2
13.5%
9 ADRB1 P08588 Beta-1 adrenergic receptor hsa04020; hsa04022; hsa04024; hsa04080; hsa04261; hsa04540; hsa04923; hsa04924; hsa04970; hsa05414 2LSQ 13.4%
10 LTA4H P09960 Leukotriene A-4 hydrolase hsa00590; hsa01100 13.2%
11 IL1B P01584 Interleukin-1 beta hsa01523; hsa04010; hsa04060; hsa04064; hsa04217; hsa04380; hsa04620; hsa04621; hsa04623; hsa04625; hsa04640; hsa04657; hsa04659; hsa04668; hsa04750; hsa04932; hsa04933; hsa04940; hsa05010; hsa05020; hsa05132; hsa05133; hsa05134; hsa05140; hsa05142; hsa05143; hsa05144; hsa05146; hsa05152; hsa05162; hsa05163; hsa05164; hsa05168; hsa05321; hsa05323; hsa05332; hsa05418 12.6%
12 GRIA1 P42261 Glutamate receptor 1 hsa04024; hsa04080; hsa04713; hsa04720; hsa04723; hsa04724; hsa04728; hsa04730; hsa05014; hsa05031; hsa05033 NA 12.4%
13 CSNK1G3 Q9Y6M4 Casein kinase I isoform gamma-3 hsa04340 2CHL; 2IZR; 2IZS; 2IZT; 2IZU; 4G16; 4G17; 4HGL; 4HGS 11.6%
14 CHRM1 P11229 Muscarinic acetylcholine receptor M1 hsa04020; hsa04024; hsa04080; hsa04151; hsa04725; hsa04810 NA 11.6%
15 HRH1 P35367 Histamine H1 receptor hsa04020; hsa04080; hsa04750 3RZE 11.5%
16 INSR P06213 Insulin receptor hsa04010; hsa04014; hsa04015; hsa04022; hsa04066; hsa04068; hsa04072; hsa04150; hsa04151; hsa04152; hsa04211; hsa04213; hsa04520; hsa04910; hsa04913; hsa04923; hsa04930; hsa04931; hsa04932; hsa04960 11.1%
17 TLR2 O60603 Toll-like receptor 2 hsa04145; hsa04151; hsa04620; hsa05134; hsa05140; hsa05142; hsa05144; hsa05145; hsa05146; hsa05152; hsa05161; hsa05162; hsa05168; hsa05170; hsa05205; hsa05321; hsa05323 1FYW; 1FYX; 1O77; 2Z7X; 2Z80 11.0%
18 MAPK1 P28482 Mitogen-activated protein kinase 1 hsa01521; hsa01522; hsa01524; hsa04010; hsa04012; hsa04014; hsa04015; hsa04022; hsa04024; hsa04062; hsa04066; hsa04068; hsa04071; hsa04072; hsa04114; hsa04140; hsa04150; hsa04151; hsa04210; hsa04218; hsa04261; hsa04270; hsa04350; hsa04360; hsa04370; hsa04371; hsa04380; hsa04510; hsa04520; hsa04540; hsa04550; hsa04611; hsa04620; hsa04621; hsa04625; hsa04650; hsa04657; hsa04658; hsa04659; hsa04660; hsa04662; hsa04664; hsa04666; hsa04668; hsa04713; hsa04720; hsa04722; hsa04723; hsa04724; hsa04725; hsa04726; hsa04730; hsa04810; hsa04910; hsa04912; hsa04914; hsa04915; hsa04916; hsa04917; hsa04919; hsa04921; hsa04926; hsa04928; hsa04930; hsa04933; hsa04934; hsa04960; hsa05010; hsa05020; hsa05034; hsa05131; hsa05132; hsa05133; hsa05140; hsa05142; hsa05145; hsa05152; hsa05160; hsa05161; hsa05163; hsa05164; hsa05165; hsa05167; hsa05170; hsa05200; hsa05203; hsa05205; hsa05206; hsa05210; hsa05211; hsa05212; hsa05213; hsa05214; hsa05215; hsa05216; hsa05218; hsa05219; hsa05220; hsa05221; hsa05223; hsa05224; hsa05225; hsa05226; hsa05230; hsa05231 11.0%
19 LY96 Q9Y6Y9 Lymphocyte antigen 96 hsa04064; hsa04620; hsa05130; hsa05133; hsa05145 1T2Z; 2E56; 2E59; 2Z65; 3FXI; 3ULA; 4G8A 10.7%
20 NR0B1 P51843 Nuclear receptor subfamily 0 group B member 1 hsa04927 4RWV 10.6%  logl

Reference:  Hongchun Li, Fen Pei, D. Lansing Taylor and Ivet Bahar. (2020) QuartataWeb: Integrated Chemical–Protein-Pathway Mapping for Polypharmacology and Chemogenomics. Bioinformatics 36(12), 3935–3937.

Contact:

The QuartataWeb server is maintained by the Bahar Lab at the Department of Computational & Systems Biology at the University of Pittsburgh, School of Medicine, and sponsored by the NIH awards P41 GM103712 and P01 DK096990; and by the Li Lab at Research Center for Computer-Aided Drug Discovery at Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS.

For questions and comments please contact Hongchun Li.